Akcja Katolicka

 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice "Ubi arcano" w roku 1922. Ten sam papież w encyklice "Divini Redemptoris" wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła. Od tego czasu Akcja Katolicka rozwijała się jako stowarzyszenie katolików świeckich w oparciu o struktury Kościoła i w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną.
W Polsce przedwojennej stowarzyszenie zawiązało się w roku 1930. Była to organizacja centralistyczna, opierająca się na jednolitym dla całego kraju statucie. W ciągu niespełna 10 lat swej działalności stała się silnym ruchem skupiającym zarówno elity inteligencji katolickiej, jak i licznych przedstawicieli środowisk rzemieślniczych i chłopskich. Tuż przed wybuchem II wojny Akcja Katolicka liczyła około 750 tys. członków, a samo stowarzyszenie zajęło znaczące miejsce w życiu społecznym ówczesnej Polski.. W budowaniu struktur przyjęto model włoski stowarzyszenia oparty na czterech stanach: mężczyźni, kobiety, młodzież męska, młodzież żeńska. Stowarzyszenie wydawało własne czasopismo pod nazwą ,,Ruch Katolicki''. Patronem Akcji Katolickiej w Polsce wybrany został św. Wojciech, jako święto patronalne wyznaczono uroczystość Chrystusa Króla.

 

Po II wojnie światowej w okresie rządów komunistycznych niemożliwe stało się jej odrodzenie.
Sprawę reaktywacji tego stowarzyszenia podjął Jan Paweł II w 1994 roku. Zobowiązał naszych biskupów, ażeby podjęli to dzieło na nowo, które wydało piękne owoce przed II wojną światową. Uzasadnił to potrzebą apostolstwa: „ Apostolstwo jest znakiem czasu, chociaż było ono w Kościele zawsze... W nowych czasach chodzi o to samo”. Akcja Katolicka ma odnawiać wszystko w Chrystusie (Instaurare omnia in Christo ) czerpiąc moc i siłę w Eucharystii. Kontemplacja, komunia, misja to trzy główne zadania ( drogi ), które Ojciec św. poleca:

  • kontemplacja, aby kroczyć drogą świętości,
  • komunia, , aby wspierać duchowość jedności,
  • misja, aby być wszędzie zaczynem ewangelicznym.

W roku 1996 w całej Polsce, z różną intensywnością zaczęły powstawać diecezjalne instytuty i parafialne oddziały Akcji Katolickiej. 24 listopada 1996 roku w patronalne święto Akcji Katolickiej – Chrystusa Króla, Ordynariusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej – Ks. Bp Tadeusz Rakoczy ogłosił swoim dekretem reaktywowanie Akcji Katolickiej w naszej diecezji.            Najwyższą władzą stowarzyszenia w Polsce jest Krajowy Instytut Akcji Katolickiej posiadający asystenta kościelnego w osobie księdza biskupa wyznaczonego przez Episkopat Polski. Poszczególne diecezje posiadają Diecezjalne Instytuty Akcji Katolickiej z asystentem kościelnym wyznaczonym przez księdza biskupa Ordynariusza. Diecezjalne Instytuty dzielą się na Parafialne Oddziały Akcji Katolickiej z asystentem kościelnym wyznaczonym przez księdza proboszcza.
Akcja Katolicka ma być sumieniem narodu i społeczeństwa. Do świeckich należy dawanie świadectwa w wierze poprzez odwagę w jej wyznawaniu, a więc:

  • poprzez dostrzeganie niebezpieczeństw grożących jednostce i ostrzeganie przed nimi,
  • poprzez wnoszenie wartości ewangelicznych w życie społeczne we wszystkich wymiarach,
  • poprzez obronę każdego życia,
  • poprzez uczenie świętowania niedzieli,
  • poprzez apostolstwo prawdy i sprawiedliwości, miłości, pokoju i nadziei,
  • poprzez podtrzymywanie tradycji.

Nasza parafialna Akcja Katolicka prowadzi swą działalność od 1996 roku. Liczy 18 członków i grono sympatyków. Regularne spotkania w naszej parafii odbywają się w drugie poniedziałki miesiąca, po Mszy świętej wieczornej. Spotkania mają charakter formacyjny. Uczestniczymy również w rekolekcjach AK w Rychwałdzie, w dniach skupienia w Hałcnowie, Ogólnopolskiej Pielgrzymce AK do Częstochowy oraz w uroczystościach Chrystusa Króla w Bielsku - Białej. Bierzemy czynny udział w pracach i spotkaniach Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. Staramy się być świadkami Chrystusa na co dzień. Od początku istnienia Parafialnego Oddziału AK asystentem jest ks. Proboszcz Walenty Brynczka. Zachęcamy wszystkich, chcących realizować się w Kościele i świecie, by włączyć się do Stowarzyszenia katolików świeckich, czyli Akcji Katolickiej.

Copyright © 2011-2024 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl