Pogrzeb

„Modlitwa za zmarłych to rzecz święta i zbawienna.”

(por. 2Mch 12,43-45)


Pogrzeb nie jest sakramentem, jest ostatnia posługą Kościoła dla wierzącego. Jest to ostatnie pożegnanie, którym wspólnota Kościoła wyprasza pomoc zmarłym a żywym niesie nadzieję.

Termin pogrzebu ustalamy najpierw z księdzem parafii zamieszkania zmarłego. Przy załatwieniu spraw związanych z pogrzebem potrzebne są dokumenty:

  • Akt Zgonu z USC
  • Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
  • W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

Uczestnicy pogrzebu winni zachować modlitewne skupienie, starać się na pogrzebie przystąpić do Komunii Świętej. O spowiedzi pamiętamy wcześniej, a nie w czasie pogrzebu.   Najlepszym darem dla Zmarłego jest pełne uczestnictwo we Mszy św. z przyjęciem Komunii św.

Copyright © 2011-2024 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl