Historia parafii

Historia budowy kościoła i tworzenia parafii pw. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
Małe Kozy to dzielnica oddalona od macierzystej wsi o około 4 kilometry. Jest położona u podnóża Beskidu Małego na granicy gminy Kozy oraz miasta Bielsko – Biała. Mieszkańcy tego obszaru odczuwali potrzebę utworzenia duszpasterstwa. Początkowo rolę ośrodka religijnego spełniała kapliczka Matki Bożej Łaskawej przy ul. Spacerowej. Mieszkańcy zbierali się tutaj na nabożeństwa majowe.

03.05.1978r.
Ks. Proboszcz parafii Kozy odprawił przy kapliczce Matki Bożej Łaskawej pierwszą Mszę świętą. Z biegiem czasu kapliczka stała się miejscem odprawiania niedzielnych Mszy świętych przez kapłanów z parafii Kozy lub Lipnik.

24.06.1985r.
Ks. Walenty Brynczka, na polecenie Ks. Kard. Franciszka Macharskiego, rozpoczął posługę kapłańską w Kozach ze szczególną misją tworzenia Ośrodka Duszpasterskiego w Małych Kozach.

15.11.1985r.
Ks. Kard. Franciszek Macharski po przeprowadzonych rozmowach z Wojewodą Bielskim wynegocjował zgodę na budowę kościoła z zapleczem parafialno-katechetycznym w Małych Kozach.

Jesień 1987r.
Miejscowy rolnik p. Jan Duźniak przekazał pod budowę kościoła działkę przy ul. Krańcowej. Jednocześnie rozpoczęto starania o projekt kościoła. Zadanie to powierzono architektowi z Bielska – Białej inż. Tadeuszowi Wąsikowi.

22.12.1987r.
Poświęcenie tymczasowej kaplicy – baraku, w której rozpoczęto odprawianie Najświętszej Ofiary.

Sierpień 1990r.
Wójt Gminy Kozy wydaje zezwolenie na budowę kościoła w Małych Kozach.

24.06.1990r.
Ks. Kard. Franciszek Macharski poświęcił plac pod budowę kościoła z zapleczem.

Budowa kościoła

Jesień 1990r.
Początek prac przy budowie świątyni w Małych Kozach. Wbicie pierwszej łopaty.

 

25.03.1992r
W tym dniu powstała nowa Diecezja Bielsko – Żywiecka. Papież Jan Paweł II powołując do istnienia ta diecezję dał jej Ordynariusza w osobie ks. Bpa Tadeusza Rakoczego.
W tym dniu również zostały rozpoczęte prace murarskie przy budowie kościoła w Małych Kozach.

Budowa kościoła

27.12.1992r.
Ks. Bp Tadeusz Rakoczy dekretem erekcyjnym ustanowił ośrodek duszpasterski, zwany parafią tymczasową w Małych Kozach, pod wezwaniem Najświętszej Rodziny. Nowa parafia
obejmuje swym zasięgiem terytorium, w skład którego wchodzą części parafii w Kozach, Bielsku – Białej Hałcnowie oraz Bielsku – Białej Lipniku.

26.12.1993r.
Pierwszy odpust ku czci Najświętszej Rodziny. Sumę odpustową odprawił Ks. Proboszcz ze Złotych Łanów – ks. Józef Szczypta.

12.06.1994r.
J. E. Ks. Bp Tadeusz Rakoczy przeprowadził pierwszą wizytację kanoniczną w parafii Najświętszej Rodziny w Małych Kozach.

31.12.1995r.
J. E. Ks. Bp Tadeusz Rakoczy erygował parafię pw. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach. Ordynariusz Diecezji Bielsko – Żywieckiej. Ks. Biskup odprawił w tym dniu Mszę świętą, podczas której został odczytany dekret erekcji parafii. Na mocy dekretu nadano parafii kościelną osobowość prawną. Pierwszym Proboszczem parafii został mianowany ks. Walenty Brynczka – dotychczasowy administrator istniejącego tu ośrodka duszpasterskiego.
Drugim ważnym wydarzeniem w tym dniu było poświęcenie i wmurowanie w mury nowej świątyni kamienia węgielnego, który został wydobyty z fundamentów domu NMP w Nazarecie.

Budowa kościoła Budowa kościoła Budowa kościoła

Marzec 1996r.
Pierwsze rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Jan Bednar z parafii Miłosierdzia Bożego w Nowym Prokocimiu w Krakowie.

1996r.
Wykonano wiele prac przy budowie świątyni. Położono wylewkę z ogrzewaniem w prezbiterium, w zakrystii i w nawie głównej. Wykonano główne schody przed kościołem. Wytynkowano podpiwniczenie pod prezbiterium i położono tam posadzkę. W listopadzie na wieży kościoła umieszczono kopułę wraz z krzyżem. W grudniu w prezbiterium zamontowano złocone tabernakulum projektu prof. Czesława Dźwigaja z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Budowa kościoła Budowa kościoła

1997r.
Wspólnota parafialna wzrasta Bożą łaską – wzrasta duchowo. Świątynia staje się również coraz piękniejsza. W nawie głównej położono posadzkę z płyt granitowych. Cztery ogromne żyrandole oświetliły nawę główną. Ustawiono w kościele dębowe ławki z oparciami i klęcznikami oraz dwa dębowe konfesjonały.

 

15-16.05.1998r.
Do młodej parafii w Małych Kozach przybyła Matka Boża w kopii Obrazu Jasnogórskiego w ramach peregrynacji po Diecezji Bielsko – Żywieckiej.

Budowa kościoła

17.05.-01.07.1998r.
Wykonano elewację zewnętrzną kościoła i plebani. Jest to dar wdzięczności Matce Bożej za nawiedzenie parafii w Małych Kozach.

Grudzień 1999r.
Na głównej ścianie prezbiterium została umieszczona płaskorzeźba Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Dzieło wykonano w pracowni prof. Czesława Dźwigaja w Krakowie.

30.04.2000r.
Jan Paweł II na Placu św. Piotra w Rzymie kanonizował bł. Faustynę Kowalską. W tym samym dniu w Małych Kozach został poświęcony obraz Jezusa Miłosiernego wykonany przez prof. Romana Skowrona z Krakowa. Po Mszy świętej można było uczcić przez ucałowanie relikwie św. Siostry Faustyny, które zostały sprowadzone do parafii z Krakowa – Łagiewnik.

Październik 2000r.
W dwóch rogowych oknach prezbiterium zamontowano witraże, które przedstawiają zastępy Aniołów, oddające Bogu chwałę.

8-13.10.2000r.
Pierwsze, historyczne Misje Święte, które były przygotowaniem do uroczystości poświęcenia kościoła. Nauki misyjne głosili Księża z Towarzystwa Jezusowego: ks. Józef Klemenz i ks. Longin Płachta.

14.10.2000r.
J. E. Ks. Bp Tadeusz Rakoczy dokonał poświęcenia kościoła pw. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach.

Budowa kościoła Budowa kościoła

24-25.03.2001r.
Wizytacja Kanoniczna przeprowadzona przez Biskupa Pomocniczego Diecezji – ks. Bp Janusza Zimniaka.

2001r.
Został wmontowany witraż w bocznej kaplicy Bożego Miłosierdzia, przedstawiający św. Siostrę Faustynę. Ukończono schody zewnętrzne kościoła. Wokół świątyni ułożono kostkę brukową.

Budowa kościoła

17-20.03.2002r.
Podczas rekolekcji wielkopostnych został uroczyście wprowadzony i poświęcony obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Rekolekcje prowadził o. Piotr Kurcjus – Redemptorysta.

29.06.2003r.
Uroczystości prymicyjne ks. Tomasza Stachniaka w parafii Małe Kozy.

Budowa kościoła

19.11.2003r.
Ks. Infułat Władysław Fidelus pobłogosławił trzy nowe dzwony.

Budowa kościoła

26.11.2003r.
W oknie koło obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy zamontowano witraż, który przedstawia dwie sceny: zwiastowania Matce Bożej oraz narodzenie Jezusa. Witraż jest darem Róż Żywego Różańca.

Budowa kościoła Budowa kościoła

26.12.2004r.
J. E. Ks. Bp Tadeusz Rakoczy poświęcił nowe organy piszczałkowe.

Budowa kościoła

Wrzesień 2005r.
W kończącym się Roku Eucharystii w świątyni został zamontowany stały, marmurowy ołtarz wraz z ambonką.

10.09.2006r.
Ks. Proboszcz Walenty Brynczka dokonał poświęcenia nowego witraża po prawej stronie nawy głównej. Witraż jest darem dwóch rodzin parafii. Przedstawia scenę ukoronowania Matki Bożej oraz scenę zesłania Ducha Świętego.

Luty 2007r.
W oknie obok kaplicy Bożego Miłosierdzia został zamontowany witraż przedstawiający chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Witraż jest darem całej wspólnoty parafialnej.

Kwiecień 2007r.
Po lewej stronie nawy głównej zamontowano witraż – dar dwóch rodzin z parafii Małe Kozy. Witraż przedstawia sceny z Tajemnic Światła: cud w Kanie Galilejskiej oraz głoszenie Królestwa Bożego i wezwanie do nawrócenia.

Grudzień 2007r.
W świątyni zostaje zamontowany kolejny witraż, przedstawiający Tajemnice Światła: przemienienie na Górze Tabor oraz ustanowienie Eucharystii. Jest to dar dwóch rodzin z parafii.

Maj 2008r.
Zamontowano dwa nowe witraże. Jeden z nich przedstawia Ojca Świętego Jana Pawła II na tle Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach. Witraż został ufundowany przez rodzinę z parafii. Drugi witraż przedstawia Prymasa Tysiąclecia Kard. Stefana Wyszyńskiego i Jasną Górę. Jest darem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Październik 2008r.
Na parkingu wokół świątyni została położona nawierzchnia asfaltowa.

18-19.10.2008r.
J. E. Ks. Bp Tadeusz Rakoczy przeprowadził wizytację parafii w Małych Kozach.
Budowa kościoła

Luty 2009r.
W prawej części nawy głównej zamontowano ołtarz Matki Bożej zaprojektowany przez prof. Czesława Dźwigaja i wykonany w pracowni w Krakowie.

Budowa kościoła

18.10.2009r.
Do świątyni w Małych Kozach zostały uroczyście wprowadzone relikwie św. Abpa Józefa Bilczewskiego.

Budowa kościoła

Czerwiec 2011r.
Ze względu na zły stan techniczny dokonano rozbiórki starej kaplicy – baraku.

23.09.2011r.
Podczas uroczystej Mszy świętej wprowadzono do kościoła relikwie św. Ojca Pio.

Budowa kościoła

Marzec - kwiecień 2012r.

Malowanie wnętrza świątyni.

27 maja - 1 czerwca 2012r.

Drugie w historii parafii Misje Święte.

2 czerwca 2012r.

Ks. Bp Tadeusz Rakoczy dokonał aktu konsekracji kościoła i ołtarza.

Budowa kościoła Budowa kościoła

7 marca 2014r.

Poświęcenie nowych stacji Drogi Krzyżowej.

Budowa kościoła

Kwiecień - czerwiec 2015

Malowanie elewacji budynku kościoła i plebanii.

27 grudnia 2015

Uroczystości odpustowe pod przewodnictwem Ordynariusza Diecezji ks. bpa Romana Pindla  połączone z jubileuszem 20-lecia ustanowienia parafii w Malych Kozach.

Budowa kościoła Budowa kościoła

23 kwietnia 2016

Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny

Budowa kościoła Budowa kościoła Budowa kościoła

Październik 2017

Modernizacja odgromienia kościoła.

 

„Pamiętajmy, że za każdą z tych dat kryją się wasze ofiary, wysiłki, poświęcenie, zmęczenie, krople potu. To wszystko było i jest wielką Chrystusową szkołą wspólnoty dla waszej młodej parafii – źródłem łaski i integracji. Budując te świątynię, budowaliście też ten najważniejszy, żywy Kościół.” /Słowa ks. Bpa Tadeusza Rakoczego z uroczystości poświęcenia kościoła w Małych Kozach/

Copyright © 2011-2024 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl