Grupa Dzieci Maryi

Stowarzyszenie obejmujące  dziewczęta, które chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej, powstało pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830 roku, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu.

Nasza grupa liczy obecnie ok. 10 dziewcząt (wiek szkoły podstawowej).

Maryja jest naszym wzorem, więc pragniemy uczyć się od Niej, naśladować Jej prostotę, pokorę, posłuszeństwo wobec Boga i miłość do ludzi. Nasza służba wyraża się przez  udział we wszystkich świętach, a także nabożeństwach ku czci Matki Bożej, zwłaszcza majowych i różańcowych.

Copyright © 2011-2024 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl