Grupy ogólnie

„Jako uczestnicy funkcji Chrystusa - Kapłana, Proroka i Króla, mają świeccy swój czynny udział w życiu i działalności Kościoła. Ożywieni duchem prawdziwie apostolskim, uzupełniają oni to, czego nie dostaje im braciom i pokrzepiają ducha zarówno pasterzy, jak i reszty wiernego ludu. Czerpiąc siły z czynnego udziału w życiu liturgicznym swojej wspólnoty, gorliwie uczestniczą w jej pracach apostolskich; pociągają do Kościoła ludzi, trzymających się może z dala od niego; współpracują usilnie w głoszeniu słowa Bożego. Parafia dostarcza naocznego przykładu apostolstwa wspólnotowego, gromadząc w jedno wszelkie występujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie i wszczepiając je w powszechność Kościoła.

Niech świeccy przyzwyczajają się działać we wspólnocie parafii w ścisłej jedności ze swoimi kapłanami, przedstawiać wspólnocie Kościoła problemy własne i świata oraz sprawy dotyczące zbawienia celem wspólnego ich omówienia i rozwiązania; współpracować w miarę sił we wszystkich poczynaniach apostolskich i misyjnych swojej kościelnej rodziny”. (Sobór Watykański II).

W naszej parafii istnieją wspólnoty, które różnymi drogami, odpowiadającymi wiekowi, potrzebom i pragnieniom ich członków zdążają do pogłębienia swojej wiary i podniesienia jakości życia w świetle Ewangelii. Zapraszamy parafian do ich poznania i do włączenia się w dzieło budowania nowego, Bożego świata, który zaczyna się wśród nas, wśród naszych najbliższych, w naszym otoczeniu.

Copyright © 2011-2024 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl