Zespół charytatywny

Tradycja Kościoła uczy o potrzebie odpowiedzialności za drugiego człowieka, która ma się wyrażać w trosce o jego zbawienie, a także o zabezpieczenie podstaw egzystencjalnych. Dla lepszego wypełnienia zadań apostołowie ustanowili współpracowników do „codziennego rozdawania jałmużny" oraz by „obsługiwali stoły" (Dz 6).Również w dzisiejszych czasach duszpasterze potrzebują licznych, gorliwych współpracowników, aby jak najlepiej wypełnić zadania apostolskie. Podobnie jak w dziedzinie liturgii i katechizacji parafia ma licznych współpracowników świeckich i zakonnych, tak również i w działalności charytatywnej do dobrego wypełniania swych zadań potrzebuje pomocy zespołu ludzi dobrej woli. Taką zaangażowaną grupą są Zespoły Charytatywne.

Do zadań zespołu należy mobilizacja charytatywna całej wspólnoty parafialnej do praktykowania miłosierdzia modlitwą, słowem i czynem, rozpoznawanie potrzeb i możliwości pomocy oraz organizowanie i świadczenie konkretnej pomocy potrzebującym.

Osoby angażujące się w zespołową działalność charytatywną muszą wypracowywać w sobie następujące cechy:

  • życie w zjednoczeniu z Chrystusem; wolność od przywiązania do bogactwa;
  • zdolność do wielkodusznego poświęcania się;
  • zdolność do spieszenia z pomocą w każdej potrzebie;
  • zmysł rodzinny i obywatelski;
  • cnoty odnoszące się do życia społecznego jak: uczciwość, poczucie sprawiedliwości, szczerość, uprzejmość, delikatność i siła ducha.

W naszej parafii działa Zespół Charytatywny, który tworzą osoby odpowiedzialne, zaufane, chętne, by pomagać innym. Spotkania Zespołu Charytatywnego odbywają się w zależności od potrzeb.

Do zadań parafialnego oddziału charytatywnego należy między innymi przygotowanie Dnia Chorych wraz z poczęstunkiem. Przed Świętami Bożego Narodzenia rozprowadzane są świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom a dochód uzyskany z ich sprzedaży jest przeznaczony dla potrzebujących w naszej parafii.

Copyright © 2011-2024 Parafia p.w. Najświętszej Rodziny w Małych Kozach
www.parafiamalekozy.pl